Przedstawiamy tutaj inne książki Zbigniewa Nienackiego. Skierowane są one do Czytelników dorosłych.
Szczegóły dotyczące czasu i innych okoliczności powstania opisanych poniżej
książek znajdą Państwo na stronie opisującej
życie i twórczość Zbigniewa Nienackiego.


Dagome iudex - Zbigniew Nienacki
Bohaterem powieści Nienacki uczynił Dago Piastuna - legendarnego Piasta, dziada Mieszka I. Na opisywaną przez siebie rzeczywistość spróbował spojrzeć tak, jakby mogli to uczynić bohaterowie jego książki. Intencją autora była też próba przyjrzenia się mechanizmom zdobycia i utrzymania władzy. Dago wierzy, że jest synem olbrzyma i powinien dokonać czegoś niezwykłego. Przeżywa wiele dramatycznych przygód, by wreszcie osiągnąć swój cel: państwo, którego zostaje władcą. U schyłku życia Nienacki zrealizował - tak jak potrafił - daną kiedyś Pawłowi Jasienicy obietnicę napisania "pierwszego rozdziału" historii ojczystej. Tytuł powieści nawiązuje do nazwy jednego z najbardziej znanych tekstów dotyczących końca X wieku. "Dagome iudex" to regest dokumentu wystawionego przez Mieszka I, który oddaje swoje państwo pod opiekę papieża. Ta trzytomowa dotąd powieść została wydana w jednym woluminie.Raz w roku w Skiroławkach - Zbigniew Nienacki
Powieść obyczajowa o losach mieszkańców małej wioski, których życie obfituje w konflikty, powiązane zarówno z ludowymi baśniami, jak i z kompleksami natury ludzkiej. To „moralitet nasycony erotyzmem”, jak określił go sam autor.
Wielki las - Zbigniew Nienacki
Powieść obyczajowa o współistnieniu człowieka i przyrody, a właściwie o wszechogarniającej człowieka przyrodzie. Prezentując pogmatwane losy bohaterów autor traktuje las jak żywą istotę, z którą należy współistnieć.


Uwodziciel - Zbigniew Nienacki
Współczesna powieść obyczajowa, podejmująca problem znaczenia miłości dla rozwoju osobowego człowieka. Autor wyraża poprzez swojego głównego bohatera pogląd, że miłości — jak każdej innej rzeczy — trzeba się w życiu nauczyć.

Liście dębu - Zbigniew Nienacki
To piękna powieść przedstawiająca losy dwóch młodych przyjaciół, Marcina i Michała, których druga wojna światowa postawiła po przeciwnych stronach barykady, czyniąc z nich zaciekłych wrogów. Dzielące ich różnice polityczno-społeczne zostały jeszcze bardziej zaognione miłością do tej samej kobiety. Nurt polityczny powieści jest umiejętnie połączony z nurtem liryczno-obyczajowym, ukazując przeżycia wewnętrzne bohaterów. W książce miłość przeplata się z nienawiścią, dochodzą do głosu wielkie namiętności ludzkie. Jest to zarazem studium bezradności jednostki wobec wyroków historii, która miota nią jak wiatr miota suchym liściem zerwanym z drzewa. Jednym z bohaterów książki jest więc historia, która w sposób okrutny i niesprawiedliwy osądza ludzkie zachowania. Pierwotnie książka nosiła tytuł „Święta miłość”.Zbigniew Nienacki. Życie i twórczość - Mariusz Szylak
To pierwsza biografia Zbigniewa Nienackiego. Z licznych opracowań, artykułów i wywiadów M. Szylak starał się wydobyć prawdę o twórczości Pisarza i o nim samym. Książka ta jest pisana z pozycji sympatyka twórczości Nienackiego, a nie krytyka literackiego. Może dlatego postać Pisarza, jego zmagania z krytykami i walka o czytelników zostały ukazane tak wyraziście. Mottem książki jej autor uczynił słowa Z. Nienackiego: "Byłem przez całe życie złym pisarzem... z milionami czytelników", które najpełniej oddają fenomen prozy Pana Zbigniewa i jego ciągłej obecności na rynku czytelniczym. Zbigniew Nienacki stał się - jak stwierdza we wstępie do biografii Stefan Połom - autentycznym klasykiem polskiej współczesnej powieści popularnej.Mężczyzna czterdziestoletni - Zbigniew Nienacki
Powieść psychologiczna osadzona we współczesnych realiach wielkomiejskich. Główny bohater, artysta rzeźbiarz, znajduje się w ostrym konflikcie z własnym synem szukającym drogi życiowej. Walcząc o odzyskanie syna musi raz jeszcze, on — „mężczyzna czterdziestoletni” — podjąć trud zrozumienia świata ludzi. Bohater powieści szuka nowego, drugiego życia, ale w końcu zrozumie, że nie można stworzyć sobie drugiego życia, gdyż to pierwsze jest w nas głęboko zakorzenione. Udaje mu się odzyskać syna i to będzie jego nowym, „drugim” życiem.

Z głębokości - Zbigniew Nienacki
To powieść psychologiczna o zmaganiu się ciężko chorego na płuca z chorobą. Zwraca uwagę bogactwo obserwacji autora, sejsmograficzna wręcz czułość w rejestrowaniu ludzkich przeżyć i uwrażliwienie na to, co w człowieku indywidualne i niepowtarzalne. Choroba bohatera i związane z nią przeżycia każą zastanowić się nad sensem istnienia i śmierci człowieka oraz znaczeniem miłości i przyjaźni. Powieść pokazuje też mechanizm wyzwalania się dobrze skrywanego egocentryzmu u człowieka śmiertelnie zagrożonego. Właściwym tematem książki jest nieuchronność śmierci.Sumienie - Zbigniew Nienacki
Głównym tematem tej książki są przeżycia, przemyślenia i refleksje dramaturga, który jako ławnik sądowy uczestniczył w procesie o morderstwo i złożył swój podpis pod wyrokiem skazującym oskarżonego na karę śmierci. Autor stawia pytanie o sens moralny stosowania kary śmierci. Od chwili wykonania wyroku na oskarżonym bohater nie może uwolnić się od obsesyjnych wyrzutów sumienia. Powieść ta to obraz wewnętrznego rozdarcia bohatera, który nie może znaleźć odpowiedzi na swoje wątpliwości.

Worek Judaszów - Zbigniew Nienacki
Akcja powieści jest oparta na autentycznych wydarzeniach, jakie miały miejsce w latach 1946
1947. Do małego miasteczka w środkowej Polsce przyjeżdża Albert i zamieszkuje w prywatnym pensjonacie. Jest on majorem Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, ale udaje nauczyciela historii, znającego dobrze język angielski. Tymczasem koło niedalekiego klasztoru odnaleziono spadochron z angielskimi napisami i dowódca miejscowego oddziału Armii Krajowej „Rokita” łączy to z osobą przybysza. Kiedy partyzantom zaczyna palić się grunt pod nogami, „Rokita” zwraca się do Alberta o pomoc... Na podstawie tej książki nakręcono film „Akcja Brutus” z Zygmuntem Huebnerem w roli głównej.
Laseczka i tajemnica - Zbigniew Nienacki
Powieść kryminalna, której akcję zapoczątkowuje dokonany przez dziennikarza Henryka przypadkowy zakup oryginalnej laseczki palisandrowej w „Desie”. Ukryty w laseczce mechanizm oraz próby wyjaśnienia losów tego przedmiotu i jego kolejnych właścicieli naprowadzają Henryka i poznaną przez niego tajemniczą Rosannę na trop zagadkowego zbrodniarza, kolekcjonera dzieł sztuki.


Podniesienie - Zbigniew Nienacki
Akcja rozgrywa się na wsi w ciągu trzech dni 1945 roku w okresie przeprowadzania reformy rolnej. Zjawisko zaskoczenia nagłą zmianą sposobu władania ziemią na wsi wiąże się ze zmianą w pojęciach, poglądach i psychice ludzi. Autor doskonale pod względem psychologicznym kreśli sylwetki chłopów i tzw. ludzi z miasta i ich reakcje na dokonujące się przemiany. Centralną miejscowością jest w powieści wieś Brzostówki w Łódzkiem. Do przeprowadzenia reformy rolnej był potrzebny geometra i poszukiwanie go w okolicy stanowi szkielet książki. To powieść polityczna balansująca na granicy groteski obyczajowej.
      IP     555